Søsserr Lone Smilla Grimshaw-Aagaard

Søsserr Lone Smilla Grimshaw-Aagaard

Lone Birgitte Skov Jensen er adjunkt ved sykepleierutdanningen ved Professionshøjskolen UCC, København og Hillerød, og ph.d.-student ved Aarhus Universitet. Hun er utdannet sykepleier, har master i helsepedagogikk og er cand.cur. I sitt forskningsprosjekt undersøker hun fortellingens betydning i samtalen mellom pasient og helsepersonell i poliklinikken. Skov Jensen har mange års klinisk erfaring med kroniske syke pasienter. Hun har i en årrekke vært sensor ved den danske bachelor- og kandidatutdannelsen i sykepleie.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform