Søren Brage

Søren Brage

Omtale
Søren Brage er overlege, dr.med. ved Kunnskapsstaben, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Han er også rådgivende overlege ved NAV Buskerud. Hans forskningsfelt er trygdeytelser, legers sykmeldingspraksis, og rådgivende legers arbeidsmetoder nasjonalt og internasjonalt.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1