Roy Krøvel

Roy Krøvel

Roy Krøvel er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet – storbyuniversitetet og koordinator for prosjektet Making Transparency Possible finansiert av Norges forskingsråd. Krøvel leder forskargruppa Media, krig og konflikt. Han er PhD i historie og sivil ingeniør frå NTNU. Krøvel er professor II ved Sámi allaskuvla / Samisk høgskole.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5