Rosemarie van den Breemer

Rosemarie van den Breemer

Rosemarie van den Breemerer postdoktor ved VID vitenskapelige høgskole og jobber med prosjektet «The Disability Family» som belyser familiens erfaringer med og kunnskap av omsorg for barn døvblindfødt. Hennes forskning er rettet mot hvordan velferdsstaten svarer på økende diversitet og med særlig interesse i temaer knyttet til migrasjon, religion, og funksjonshemming. Hun er utdannet komparativ statsviter i USA og har en doktorgrad fra Det teologiske fakultet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2