Rolf-Petter Larsen

Rolf-Petter Larsen

Rolf-Petter Larsen er cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra Kompetansesenteret for ledelse og pedagogikk, Krigsskolen i Oslo, og har vært engasjert som kursholder en rekke steder. Han har en omfattende publisering om pedagogisk/psykologiske- og ledelsesrelaterte emner bak seg og har skrevet en rekke bøker.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform