Rolf Rønning

Rolf Rønning

Rolf Rønninger professor emeritus ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet. Rolf er professor i sosialpolitikk, men har fra 2005 arbeidet med offentlig innovasjon. Han utga i 2021 boka «Innovasjon i offentlig sektor» som er tilgjengelig som Open Access. Sammen med tre europeiske kolleger har han nylig levert manuskriptet til boka Rønning et al. «Valuing public innovation» (Palgrave 2022). Han var med fra starten i INTEGRATE, og har de siste årene jobbet med ungdom og utenforskap på kommunenivå.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform