Rolf Lunheim

Rolf Lunheim

Rolf Lunheim er sivilingeniør, dr.philos. i sosialantropologi og tidligere konsernantropolog og direktør for samfunnsansvar (CSR) i Norsk Hydro. Lunheim er nå professor II ved NTNU, institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT) og selvstendig konsulent med tverrkulturell ledelse og samfunnsansvar som arbeidsfelt.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform