Rolf B. Fasting

Rolf B. Fasting

Rolf B. Fasting er professor i pedagogikk/spesialpedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hans forskningsinteresser strekker seg fra spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, inkludering, tilpasset opplæring, tidlig innsats og skriftspråklig utvikling til endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. Han har skrevet en rekke publikasjoner i form av lærebøker og fagartikler på disse områdene. Fasting leder forskningsgruppen Spesialpedagogikk og inkluderende praksis (SpecInc) ved OsloMet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform