Roger Normann

Roger Normann

Roger Normann er seniorforsker i NORCE, avdeling for samfunnsforskning. Han er cand.polit. fra Universitetet i Tromsø i statsvitenskap (2002), Ph.d. fra NTNU i bedriftsadministrasjon (2007) og han har vært postdoktor ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder i organisasjonsvitenskap (2012). Normann har siden 2000 arbeidet med anvendt forskning i Agderforskning og i NORCE.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2