Rita Jakobsen

Rita Jakobsen er professor emerita ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har en ph.d. i profesjonspraksis fra Nord universitet, Profesjonshøgskolen. Hennes fag- og forskningsfelt er etikk, demens, eldreomsorg, kommunehelsetjeneste, palliasjon, ledelse og organisasjon. Hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bøker innenfor fagfeltet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform