Rein Magnus Jensen

Rein Magnus Jensen

Rein Magnus Jensen er førstelektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet og underviser i ulike temaer, som treningslære, ski, ballspill og friluftsliv. Jensen har utdanning innen idrett, friluftsliv og idrettspsykologi og har undervisningserfaring fra både grunnskole og videregående skole. Han har jobbet innen høyere utdanning siden 2005. De siste årene har Jensen blant annet forsket på studentenes erfaringer med friluftslivsundervisningen i faglærerutdanningen.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform