Reidun Tangen

Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes fag- og forskningsfelt er skolelivskvalitet og opplæringsvilkår for barn og unge i risiko, elev–lærerdialogen som støtte for læring og livsmestring, foreldre–skole-samarbeid og forskningsmetode og -etikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform