Reidun Tangen

Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes fag- og forskningsfelt er barns og unges skolelivskvalitet og opplæringsvilkår, med særlig vekt på elevers erfaringer og perspektiver og på samspillet mellom elev og lærer som støtte for læring og livsmestring. I tillegg har hun gjennom flere tiår undervist i vitenskapsteori, forskningsmetode og -etikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform