Randi Skaugen

Randi Skaugen

Randi Skaugen er høgskolelektor i naturfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har undervist både på grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og ulike videreutdanningstilbud. Hun er utdannet biolog med fysiologi som hovedfag, men miljøundervisning og uteskole har vært viktige interessefelt for henne. Hun jobber for tiden med et forskningsprosjekt om uteskole og resultat på nasjonale prøver.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2