Randi Skår

Randi Skår

Randi Skår er leder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, Diakonhjemmet Høgskole, der hun også er programansvarlig for ph.d.-utdanningen. Skår er utdannet sykepleier og pedagog og har doktorgrad i pedagogikk. Hun har lang erfaring med undervisning i sykepleierutdanning og har gjennom sitt FoU-arbeid hatt særlig søkelys på praksislæring i utdanningen, overgang mellom utdaning og yrke og læring i arbeidet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform