Randi Opheim

Randi Opheim

Randi Opheim er førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og forsker og spesialsykepleier ved Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad innen klinisk epidemiologi fra Universitetet i Oslo. Opheim har lang klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med pasienter med fordøyelsessykdommer.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform