Randi Etnan

Randi Etnan er universitetslektor i pedagogikk ved ILU, med master i helsevitenskap og cand.mag. i ledelse og sykepleie. Hun har lang erfaring fra styrearbeid og ledelse i helseforetak, undervisning i grunnskole, videregående skole og i ulike pedagogiske emner ved NTNU. Etnan har særlig fokus på lærerrollen i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Fagfelt og forskningsinteresser er knyttet til profesjonsutvikling i et helsefremmende perspektiv, som omhandler engasjement, handlingskompetanse, folkehelse, helsefremming og livsmestring.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2