Randi Ervik

Randi Ervik

Randi Ervik er utdannet kriminolog og spesialpedagog. Hun er ansatt som førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo, hvor hun er programansvarlig for videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk. Ervik har lang erfaring fra rusfeltet, både med undervisning og personalveiledning, smitteforebyggende arbeid, skadereduksjon, forskning og kompetanseutvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform