Randi Erdal

Randi Erdal

Randi Erdal er utdannet anestesisykepleier (1984) og har utdanning i administrasjon og ledelse og cand.mag. i privatrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun arbeider som seksjonsleder i avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform