Ragnvald Kalleberg

Ragnvald Kalleberg

Ragnvald Kalleberg (1943-2016) var professor i sosiologi ved ISS ved UiO. Leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora i to perioder (2000-02 og 2003-05), samt nestleder i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i norsk forskning 2011-15.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2