Ragnvald Kalleberg

Ragnvald Kalleberg

Omtale
Ragnvald Kalleberg var professor emeritus i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Sentrale områder i hans arbeid har vært vitenskapshistorie, vitenskapsteori, kritisk teori og forskningsetikk. Han var leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) i to perioder (2000-2002 og 2003-2005) og nestleder i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i norsk forskning 2011-2015.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1