Ragnhild Strauman

Ragnhild Strauman

Ragnhild Strauman er kantor, musikk- og korpedagog, samt ph.d. i musikkpedagogikk. Hun forsker på salmer og salmesang, og er seniorrådgiver for kultur og kirkemusikk ved Sør-Hålogaland bispedømme (Den norske kirke). Hun har tidligere vært domkantor i Bodø domkirke (1998–2009) og førstelektor i kirkemusikk ved VID vitenskapelige høgskole/ KUN (2009–2019). Strauman er medredaktør av Sang for livet! Salmene og sangen i Den norske kirkes trosopplæring (IKO-Forlaget, 2020).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2