Ragnhild Sandvoll

Ragnhild Sandvoll

Ragnhild Sandvoll er dr. polit og førsteamanuensis i pedagogikk ved Ressurs senter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) ved UiT Norges arktiske universitet. Sandvolls forskningsfelt er rettet mot høyere utdanning. Hun har variert undervisningserfaring innenfor det pedagogiske fagfeltet, og har i en årrekke vært aktiv i utvikling av ulike kurs og prosjekter for styrking av utdanningskvalitet i høyere utdanning. Sandvoll er for tiden medredaktør i UniPed Tidsskrift for universitets- og høyskolepedagogikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform