Ragnhild Sætren

Ragnhild Sætren

Ragnhild Sætren er sykepleier og har lang erfaring med behandling av pasienter med kirurgiske, traumatiske og kroniske sår.

I 1997 opprettet hun sammen med Barbro Kristiansen et tverrfaglig sårteam på kirurgisk poliklinikk, Sykehuset Innlandet HF, Elverum. Gjennom klinikken driver de utstrakt virksomhet for å høyne kompetansen og engasjementet innenfor konservativ behandling av kroniske sår, også i form av undervisning og hospitering. Sætren er også forfatter på kroniske sår i PPS.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform