Ragnhild Näumann

Ragnhild Näumann har bakgrunn som lærer i kunst og håndverk ved Holviga ungdomsskole og Grimstad kulturskole. De siste årene har hun også vært leder i Grimstad kunstforening. I 2016 fullførte Ragnhild mastergradsavhandlingen Upcycling med gjenbrukstekstiler. Bærekraftig didaktikk i kunst og håndverksfaget ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform

Anmeldelser

Boken kan være en idébank og nyttig håndbok i kunst og håndverk-undervisning. Den kan også være en tankevekker og inspirasjonskilde for oss som er lærere i andre fag.

Anne Rita Feet, Bedre Skole nr. 1/2021Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk