Ragnhild Lovise Opskar

Ragnhild Lovise Opskar

Ragnhild Lovise Opskar er pensjonert vernepleier med videreutdanning blant annet i psykiatri, og har jobbet mange år innen psykiatri – og rustiltak i Ålesund kommune. Hun er fylkesleder i LEVE Møre og Romsdal, samt likeperson og sorggruppeleder. Hun har erfaring som kursleder i Vivat og har vært nestleder i kommunalt kriseteam i ti år. Opskar er også selv etterlatt, og har mistet sønnen sin i selvmord.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform