Ragnhild Ihle
© Ragnhild Ihle

Ragnhild Ihle

Raghild Ihle (f. 1960) er førstelektor ved fagseksjon vernepleie, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Hun er sosiolog/cand.polit. fra Universitetet i Bergen med antropologi og u-landsstudium i fagkretsen. Hennes arbeidserfaring er fra arbeid med innvandrere og flykninger i Bergen kommune, A-etat og privat mottak-operatør, og som daglig leder for Internasjonalt Kultursenter. Ihle har undervisningserfaring fra samfunnsvitenskapelige fag, vitenskapsteori, metode og tverrfaglig undervisning i interkulturell kommunikasjon innenfor helse- og sosialfagene, etnisitet, innvandring og integrering for flere profesjonsfag. Ihles faglige publikasjoner omfatter boka Søkelys (2008), samt andre publikasjoner relatert til arbeid med etniske minoriteter i helse- og velferdstjenester.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform
  • Søkelys av Ragnhild Ihle (Heftet)

    Søkelys

    Perspektiver på arbeid med etniske minoriteter i velferdstjenestene

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2008 ISBN 9788276347753 Heftet Akademisk