Ragnhild Hutchison

Ragnhild Hutchison

Omtale

Ragnhild Hutchison er historiker med doktorgrad fra EUI i Firenze. Hun har vært postdoktor på NTNU, ledet prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister og hun leder nå det interaktive prosjektet prosjektet Oslo havn 1798. Hun har særlig arbeidet med spørsmål knyttet til økonomisk utvikling og globalisering, først og fremst i tiden i forkant av den Industrielle revolusjon.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1