Ragnhild Holmen Waldahl

Omtale
Ragnhild Holmen Waldahl er statsviter. Hun arbeider som forsker ved Nordlandsforskning og er prosjektleder for Senter for velferdsinnovasjon ved Nord universitet. Hennes forskningsinteresser er idrettsorganisasjon – og politikk, forholdet mellom offentlig og ikke-offentlige aktører samt innovasjon av velferdstjenester.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1