Ragnhild Holmen Waldahl

Ragnhild Holmen Waldahl

Ragnhild Holmen Waldahl er statsviter. Hun arbeider som forsker ved Nordlandsforskning og er prosjektleder for Senter for velferdsinnovasjon ved Nord universitet. Hennes forskningsinteresser er idrettsorganisasjon – og politikk, forholdet mellom offentlig og ikke-offentlige aktører samt innovasjon av velferdstjenester.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform