Ragnhild By

Ragnhild By (f. 1966) er utdannet lektor med opprykk i drama/teater fra Universitetet i Trondheim (NTNU). Hun arbeider for tiden ved Malvik og Skaun Kommunale Kulturskole som lærer i drama/teater og dans og driver Teater ÅKO-Kompetanse i drama/teater. Hun har arbeidet ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning og ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i mange år og har vært lærer i videregående skole. Hun er opptatt av leken/kreativitet som felles arena for voksne og barn i kulturelle sammenhenger.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform