Ragnhild Bech

Ragnhild Bech

Ragnhild Bech er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og har hovedfag i helsefag fra Universitet i Oslo. Hun har arbeidet med barn både i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Oslo siden 1980. Bech er ansatt i Oslo kommune, bydel Ullern.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform