Rachel Jakhelln

Rachel Jakhelln

er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresse retter seg mot lærerutdanning, nyutdannede lærere og overgangen fra utdanning til yrke. Jakhelln er leder for Norges første Senter for fremragende utdanning, ProTed, et samarbeid mellom UiO og UiT – Norges arktiske universitet om femårige masterprogram for lærer i grunnskole og videregående skole.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform