Pia Dreyer

Pia Dreyer

Pia Dreyer er intensivsykepleier med diplomutdannelse, cand.cur. og ph.d. Hun er ansatt som klinisk sykepleiespesialist og lektor ved Operasjon og Intensiv Syd avdeling ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i Danmark. Hun arbeider med forskning og utvikling innenfor området intensiv- og hjemmerespiratorbehandling. I mer enn 20 år har Dreyer arbeidet med etableringen og utviklingen av hjemmerespiratorbehandlingen i Danmark. Innen forskning er kvalitativ forskning hennes store interessefelt, herunder fenomenologi og hermeneutik, narrativer, tekst og fortolkning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform