Petter Mathisen
© Foto: Kjell Inge Søreide

Petter Mathisen

Petter Mathisen (f. 1958) er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Agder og dosent II ved Høgskolen i Østfold og Høgskulen på Vestlandet. Hans faglige interesser knytter seg særlig til mentorskap, universitetspedagogikk og veiledning & teknologi i høyere utdanning. Mathisen har lang erfaring som veileder og mentor i offentlige og private virksomheter og har gjennom arbeid som foredragsholder, programansvarlig og forsker bred erfaring med veiledning i utdannings- og yrkessammenheng. Han har gitt ut flere bøker og publisert vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt innenfor feltet veiledning og mentoring.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform