Petter Erik Leirhaug
© Foto: Mari Jonstad Leirhaug

Petter Erik Leirhaug

Førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Leirhaugs undervisning og forskning er knyttet til kroppsøving og idrettsfag, friluftslivspedagogikk, lærerutdanning, vurdering og læreplanutvikling. Han har publisert på alle disse tematikkene. Leirhaug er del av prosjektet Annerledes Kroppsøving på Norges Idrettshøgskole.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform