Petter Bae Brandtzæg

Petter Bae Brandtzæg

Petter Brandtzæg er Cand.polit. og arbeider som seniorforsker ved SINTEF. Han har doktorgrad (PhD) i medievitenskap og hovedfag (master) i psykologi. Brandtzæg har arbeidserfaring som førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og nå som seniorforsker ved SINTEF. Hans spesialområder er internett og sosiale medier. Problemstillinger han har arbeidet med er hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjement.

Titler i salg

Viser 1 - 8 av 8