Per Ivar Kvammen

Per Ivar Kvammen

Per Ivar Kvammen er knyttet til lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet og er førsteamanuensis i realfagenes didaktikk. Hans interessefelter er biologididaktikk, bruk av insekter og smådyr i undervisningen, geofagenes didaktikk, vurdering for læring i naturfag og betydningen av naturkunnskap. Han har vært medforfatter i flere lærebøker, både i biologi og matematikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform