Per Brandtzæg

Per Brandtzæg

Omtale

Per Brandtzæg er professor i patologi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Inntil juli 2006 var han leder for Fakultetsdivisjon Rikshospitalet. Etter avsluttet videreutdannelse (MSc) i mikrobiologi, immunologi og patologi ved Medical Center, Univ. of Alabama at Birmingham, ALA, tok han doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 1971. Gjennom 40 år har han, som forsker på mange områder innen slimhinnenes immunologi og immunpatologi ved Institutt for patologi, Rikshospitalet, bygd opp Laboratorium for immunhistokjemi og immunpatologi (LIIPAT). Det er utgått mer enn 40 doktorgrader fra LIIPAT.

Brandtzæg har mottatt flere nasjonale og internasjonale utmerkelser for sin forskning, bl.a. Anders Jahres store medisinske pris i 1988 og Forskningsrådets pris for fremragende forskning i 1992 og 1998. LIIPAT ble i 1998 rangert som det beste europeiske laboratorium innen slimhinneimmunologi ved en internasjonal fagfellevurdering foretatt av US National Academy of Sciences Immunology Benchmarking Panel. LIIPAT deltar i Det medisinske fakultets prioriterte forskningsområde Centre for Vaccinology and Immunotherapy (CEVI), som ble etablert av Brandtzæg i 2002. CEVI ble etter evaluering i 2004 gitt en ny treårs-periode og fikk i 2007 status som Senter for Fremragende Forskning (SFF) med finansiering fra Norges forskningsråd.

Brandtzæg har de siste 20 årene vært Norges mest siterte vitenskapsmann, med over 10 000 henvisninger i internasjonal faglitteratur. Han er Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Titler i salg

Listen er tom