Patricia Benner

Patricia Benner

Dr. Patricia Benner er seniorforsker ved Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Hun er også professor emerita ved University of California San Francisco School of Nursing.

Hun er en anerkjent sykepleielærer og forfatter av From Novice to Expert: Excellence and Power in Nursing Practice, som er oversatt til åtte språk. Hun har vært leder for dette forskningsprosjektet om amerikansk sykepleierutdanning, i regi av Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, som er den første studien i sitt slag på førti år. I tillegg har hun samarbeidet i de tilsvarende undersøkelsene av profesjonsutdanninger innen teologi, ingeniørfag, juss og medisin. Dr. Benner er medlem av American Academy of Nursing og æresmedlem av Royal College of Nursing. Hennes arbeid har innflytelse utover sykepleie på områdene klinisk praksis og klinisk etikk. Hun har mottatt to æresdoktorater. Hun er hovedforfatteren av Expertise in Nursing Practice: Caring, Ethics and Clinical Judgement (2009), skrevet sammen med Christine Tanner og Catherine Chesla, og hun er medforfatter av tolv andre anerkjente bøker.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform