Pål Ellingsen

Pål Ellingsen

Pål Ellingsen, født 1967, er utdannet sosionom og har en master i organisasjon og ledelse. Han har lang praktisk erfaring fra offentlig sektor, blant annet fra servicetorget i Fredrikstad kommune. Ellingsen er tidligere høgskolelektor tilknyttet Servicestudiet ved Høgskolen i Hedmark. Han jobber nå med service- og brukerorientering ved Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform