Pål Aarsand

Pål Aarsand

Pål Aarsand er professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hans forskningsinteresse er barns og unges hverdagsliv og bruken av digitale teknologier med fokus på digital kompetanse (literacy), identiteter, lek og spill. Han er også interessert i metodologiske utfordringer og etiske dilemmaer i diskursanalytisk og etnografisk arbeid med barn og unge.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform