Ove Olsen Sæle

Ove Olsen Sæle

Ove Olsen Sæle arbeider ved Høgskolen i Bergen, AL-idrettsavdelingen, og har jobbet mange år i høgskolesystemet. Han er utdannet førstelektor i kroppsøving og lektor i kristendom, og har arbeidet som lærer og rektor i grunnskolen. Han underviser i fagene kroppsøving, idrett og fysisk fostring, og hans publikasjoner ligger i skjæringspunktet mellom det kroppsøvings-/idrettsfaglige og det pedagogiske, etiske og filosofiske fagfeltet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

 • Oppvekst og livstolkning av Jon Vegard Hugaas og Åse Bjørg Høyvoll Kallestad (Heftet)

  Oppvekst og livstolkning

  Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2020 ISBN 9788202684433 Heftet Akademisk
 • Oppvekst og livstolkning av Jon Vegard Hugaas og Åse Bjørg Høyvoll Kallestad (Open Access)
  Open Access

  Oppvekst og livstolkning

  Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2020 ISBN 9788202630546 Open Access Akademisk