Ole Gunnar Austvik
© Ole Gunnar Austvik

Ole Gunnar Austvik

Dr.philos. Ole Gunnar Austvik arbeider ved Høgskolen i Innlandet. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og Harvard University og har tidligere arbeidet ved Statistisk sentralbyrå, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Handelshøyskolen BI. Han har publisert en rekke bøker og fagartikler om politisk økonomi, internasjonal økonomi, økonomisk integrasjon, petroleumsøkonomi og energipolitikk.

Lenker

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform