Ole Andreas H. Engen

Ole Andreas H. Engen

Ole Andreas Engen (f. 1965) er professor i samfunnssikkerhet på SEROS ved Universitetet i Stavanger og seniorforsker ved IRIS. Han er utdannet cand.polit. (samfunnsøkonomi) ved Universitetet i Oslo (1991) og dr.polit. (sosiologi) ved Universitetet i Bergen (2002). Han har i flere år arbeidet med teoretiske og anvendte problemstillinger knyttet til risiko og regulering av store teknologiske systemer, og ledet flere store forskningsprosjekter om risikoregulering av petroleumsvirksomheten, luftfarten og maritim næring.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform