Olav Årstad Borgen

Olav Årstad Borgen

Olav Årstad Borgen er sosiolog og var tilknyttet Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i 2009–2010 under arbeidet med masteroppgaven Ungdom på jakt – kulturelle mønstre i utmarka. Borgen jobber i dag som miljøterapeut i Bærum kommune med unge menn i autismespekteret.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2