Olaug Ellen Lona Svingen

Olaug Ellen Lona Svingen

Olaug Lona Svingen er universitetslektor ved Matematikksenteret, NTNU. Hun har tidligere vært matematikklærer i fådelt barneskole og gjennomførte sin mastergrad i matematikkdidaktikk ved NTNU. Svingens arbeidsoppgaver ved Matematikksenteret er knyttet til kompetanseutvikling av lærere og utvikling av nasjonale prøver. Hun har vært prosjektleder for utvikling av kompetanseutviklingspakker om matematikkvansker og tilpasset opplæring og har vært med i MAM-prosjektet (Mestre ambisiøs matematikkundervisning). Svingen har vært med i Dekom-prosjektet Tidlig innsats i begynneropplæringen, et prosjekt som ble initiert av Statsforvalteren i Trøndelag, og som varer i 3 år og inkluderer åtte nettverk i Trøndelag. Matematikksenteret og Skrivesenteret samarbeider om dette prosjektet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform