Ola Tunander

Ola Tunander

Ola Tunander er research professor emeritus ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), der han har arbeidet siden 1980-tallet etter å ha avlagt doktoravhandling om amerikansk militær strategi og geopolitikk. Han har forsket på sikkerhetspolitikk, statsteori, terrorisme og den kalde krigens historie, vært sivil ekspert i en granskningskommisjon til den svenske regjering og leder for det utenriks- og sikkerhetspolitiske programmet ved PRIO. Bøkene hans har vært pensum ved en rekke universiteter, inkludert Oxford University og US Naval War College.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform