Ola Tjørhom
© Egil Erikson

Ola Tjørhom

Ola Tjørhom (f. 1953) er cand.theol. fra Menighetsfakultetet og dr.theol. fra Universitetet i Oslo. Han har innehatt ulike professorater i systematisk teologi og økumenikk i inn- og utland, og er nå professor emeritus ved Universitetet i Agder. Tjørhom har skrevet en rekke artikler og bøker om kirkeforskning og kirkelig enhetsarbeid og er selv katolikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform