Ola Røed Bilgrei

Ola Røed Bilgrei

Ola Røed Bilgrei er sosiolog og forsker ved avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet. Han forsker på bruk av illegale rusmidler, med særlig fokus på ungdommer, digitalisering og internettbruk. Bilgrei er også del av det norske kontaktpunktet for det Europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2