Ola Nafstad

Ola Nafstad

Ola Nafstad er assisterende direktør og fagdirektør for husdyrproduksjon og dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold i Animalia (Norwegian Meat and Poultry Research Centre). Nafstad er utdannet veterinær og dr.med.vet. i forebyggende helsearbeid hos storfe. Han har arbeidet med dyrehelse, dyrevelferd, bærekraftig husdyrproduksjon og ledelse i Animalia siden 2000.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2