Ola Kvaløy

Ola Kvaløy

Ola Kvaløy (dr. oecon.) er professor i økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Norges Handelshøyskole (NHH). Kvaløys forskningsinteresser ligger innenfor økonomisk insentivteori og adferdsøkonomi, med spesielt fokus på tillitsbaserte belønningssystemer og insentivkontrakter. Han har ledet flere NFR-finansierte prosjekter og publisert forskning i en rekke internasjonale tidsskift, så som American Economic Review og Journal of Labor Economics. I tillegg formidler Kvaløy forskningsresultater gjennom fast spalte i Dagens Næringsliv.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform