Odin Lysaker

Odin Lysaker er professor i etikk ved Universitet i Agder. Han har doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Lysakers faglige interesser er særlig etikk, politisk filosofi og sosialfilosofi. Han har blant annet publisert Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppsligkrenkbarhet (Oslo, 2013) og "The Dignity in Free Speech: Civility Normsin Post-Terror Societies" (med Henrik Syse i Nordic Journal of Human Rights i 2016).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2