Odin Lysaker

Odin Lysaker

Odin Lysaker er professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Lysaker har skrevet og redigert en rekke artikler og bøker innen moralfilosofi, politisk filosofi og sosialfilosofi, herunder Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet (2013), "The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies" (med Henrik Syse i Nordic Journal of Human Rights, 2016) og "Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts (i Odin Lysaker og Jonas Jakobsen (red.): Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought, 2015).

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5